TARİŞ, kökleri 1910'lu yıllara dek uzanan, başlangıçta incir ve üzüm daha sonra pamuk ve zeytinyağı ürünleri temelinde örgütlenen dört kooperatif Birliğinin ortak adıdır. Bu dört Birliğin her biri ayrı tüzel kişiliğe sahiptir.

"TARİŞ" sözcüğü, kuruluş yıllarında Birliğe destek olan bankalardan Tarım Bankası (Ziraat Bankası) ile İş Bankası'nın ilk hecelerinden oluşmaktadır.

TARİŞ; bugün, Ege Bölgesi'nde 7 ilde, yaklaşık 100.000 üretici ortağın örgütlendiği, 96 kooperatifin bağlı olduğu dört ayrı üretici örgütünün ortak markası olmaya devam etmektedir.Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, TARİŞ ortak ismini kullanan dört Tariş Birliğinin en büyüğüdür.

İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği olarak 1949 yılında kurulan Birlik 2005 yılından itibaren "yağlı tohumlar"ı da iştigal konusuna dahil etmiş ve unvanını "S.S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ" olarak değiştirmiştir.

Birlik, Ege Bölgesinde 7 ilde, 40 Kooperatif, 18,000'i aşkın ortağı ile birlikte,

  29 Çırçır Fabrikası (5 Sawgın, 1 Rotobar, 23 Rollergin),

  Bitkisel Yağ, Yem, Pazarlama ve Sigorta alanlarında faaliyet gösteren bağlı ortaklıkları ile Türkiye'nin pamuk konusunda faaliyet gösteren en büyük Kooperatif Birliğidir.

Merkezi İzmir'de bulunan Birlik;

İstanbul Sanayi Odası'nın "Türkiye'nin 500 Büyük Kuruluşu" sıralamasında ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın "100 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında yer almaktadır.

Birlik ortaklarının kütlü pamuk üretiminde;

  Kaliteli kimyevi gübre, zirai ilaç, motorin ve tohum gibi tarımsal üretim girdilerin temini,

  Ar-Ge ve teknik hizmet,

  Nakdi kredi desteği,

ile katkıda bulunmakta, Bölgede piyasa ve fiyat düzenleme fonksiyonu ile üreticinin mağduriyetini önleyerek tarımsal üretimin etkin, kaliteli ve verimli bir şekilde sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.

Birlik, bağlı kooperatifler aracılığıyla bölge kütlü pamuk rekoltesinin yaklaşık % 40'ını alarak işlemekte ve pazara sunmaktadır.

Birlik,

  560,000 ton/yıl kapasiteli çırçır tesisleri ile Çırçır Sanayisinde,

  240,000 ton/yıl kapasiteli ham yağ tesisi ile Bitkisel Yağ Sanayisinde,

  110,000 ton/yıl kapasiteli yem tesisi ile Yem Sanayisinde faaliyet göstermektedir.

"Muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak;
maddi ve manevi kuvvetleri, zeka ve maharetleri birleştirmektir."

K. Atatürk     

MİSYONUMUZ

"Kooperatifçilik ve kurumsal yönetim ilkeleri ile genel kabul görmüş rasyonel işletmecilik uygulamaları dikkate alınarak, bağımsız bir mali yapıyla piyasa koşullarında etkin, verimli ve sürdürülebilir olarak faaliyet gösterecek şekilde yönetilen, gücünü aldığı kooperatifleri de bu doğrultuda koordine eden, kooperatif ve ortağın ürün ve faaliyetine değer katan, kuruluş amacına uygun, örnek alınan bir kooperatifler birliği olmaktır."

VİZYONUMUZ

"Kaliteli ürünlerimiz ve hizmet anlayışımızla, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda söz sahibi olmak; ortaklarımız, çalışanlarımız ve müşterilerimiz nezdinde güvenilir ve vazgeçilmez bir ekonomik girişim niteliğini kazanmaktır."

DEĞERLERİMİZ

  • Değişim ve gelişime açık

  • Demokratik yönetim anlayışına ve kooperatifçilik ruhuna sahip

  • Geçmişine ve geleneklerine bağlı

  • Bilimsel bilgiyi ve ortak aklı önemseyen

  • Ürün ve hizmette geleneksel TARİŞ kalitesi ve güvenirliği sunan

  • Saydamlık ve hesap verebilirlik anlayışını benimseyen

  • Ortak ve müşteri odaklı davranan

  • Eşit muamele ilkesini gözeten

  • Üretene, çalışana, tüketene ve çevreye karşı duyarlı