TARİŞ'İN TARİHÇESİ

TARİŞ, Türkiye'de Kooperatifçiliğin tarihsel gelişimi sürecinde oldukça seçkin ve onurlu bir yer tutmakta, kökleri 1910'lu yıllara dek uzanmaktadır.

Nazmi Topçuoğlu (resimde solda), Kazım Nuri Çörüş (resimde ortada), Ahmet Sarı (resimde sağda) gibi vatansever gençlerin ilk harcını attığı bu örgütlenmenin temelinde, dış ticarette dışa bağımlılığın sonucu olarak İzmir Yemiş Çarşısı'nda kurulan tekelin kırılması ve incir ürününün ticaretinde oynanan oyunların doğurmuş olduğu olumsuzlukların giderilmesi yatmaktadır.

1912Egeli incir üreticileri tarafından, Germencik ve Aydın' da Tarım Satış Kooperatiflerinin kuruluşuna gidecek ilk adım olan "İncirciler Kongresi" gerçekleştirildi.
1913Ege Bölgesindeki yerli incir üretici ve tüccarların bir araya gelmesiyle "Osmanlı Anonim Aydın Himaye-i Zürra" adıyla bir şirket kuruldu.
1914Kredi gereksinimleri için "Milli Aydın Bankası (Tarişbank)" kuruldu.
1915"Aydın İncir Müstahsilleri Anonim Şirketi" ismiyle Milli Aydın Bankası'nın bir kolu olarak Ege Bölgesi üreticilerini kooperatifçilik ilkeleri doğrultusunda örgütleyen ilk kuruluş kuruldu.
1933Şirket "Aydın Zirai Satış Kooperatifi İttihadı" ismini aldı.
19352834 sayılı "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası" çıkarıldı.
19492834 sayılı yasa ve "İzmir İncir ve Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri" anasözleşmesine bağlı olarak 1 Temmuz 1949'da "İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği" kuruldu.
1949Tariş ürünlerinin pazarlanması ve satışı için Tariş Ayma İç ve Dış Ticaret A.Ş. kuruldu.
1954Aydın Tekstil (İplik, Dokuma ve Konfeksiyon) İşletmeleri A.Ş. kuruldu.
1956İzmir'de 100.000 ton/yıl ham yağ işleme kapasitesine sahip Tariş Pamukyağı Kombinası kuruldu.
1959Tariş ortaklarının hayvan yemi ihtiyacını karşılamak amacı için Tariş Yemta Yem Hayvancılık Sanayi Ticaret A.Ş. kuruldu.
1975Tariş İplik Fabrikası kuruldu.
1984238 sayılı KHK'nın yürürlüğe girmesi ile 2834 sayılı "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Hakkında Kanunu" tadilata uğradı.
19853186 sayılı "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun" çıkarıldı.
1985 "İzmir Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği" olan Birlik adı "TARİŞ Pamuk Tarım Satış Kooperatifleri Birliği" olarak değiştirildi.
1987Birliklerin unvanlarında bulunan "İzmir" kelimesi yerine "TARİŞ" sözcüğü ortak isim olarak kabul edildi ve "Tariş, İncir, Üzüm, Pamuk, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri" unvanı kullanılmaya başlandı.
1994Tariş Sigorta Acente ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. kuruldu.
2000Tarım Satış Kooperatiflerini özerkleştiren 4572 sayılı "Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Yasası" çıkarıldı.
2005Pamuk bitkisinin yanısıra "yağlı tohumlar" da Birliğin iştigal konusuna dahil edildi. Böylece Birliğin unvanı "S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği" olarak değiştirildi.
2006800 Ton/gün pamuk çekirdeği işleme kapasitesine sahip Aydın Hamyağ Tesisleri faaliyetine başladı.