22.01.2012 tarihli
Olağan Genel Kurulumuzda Yapılan Sunum